کلاس فرم در آواز ایرانی-علی شیرازی

آدرس برگزاری کلاس فرم در آواز ایرانی- خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان ارسباران – فرهنگسرای ارسباران   تلفن : ۲۲۸۷۲۸۱۸  داخلی ۲۲۵-۱۳۱