لطافت در آواز

  لطافت در آواز پاییز ۱۳۹۶         آواز اصیل ایرانی به جهـت دارا بودن بسیاری از ویـژگی ها و غنی بودن متمایز از آواز سایر مـلل است زیرا که مزین به کلام شاعران نامدار و بزرگ سرزمـین ایران زمین در طول قرن های متمادی ودردوران ها و حکومتهای مختلف با انواع حکومت داری است اشعار […]